Arild Tveit – portrett

Hvem er du? Arild Tveit, 33 år, salgsingeniør og prosjektleder på Habitat. Begynte i StS som rigger på Stord i 2008, gikk over til Habitat avdelingen i 2010 hvor jeg jobbet i overkant av  fire år som montør på forskjellige installasjoner . Begynte på kontoret i 2014 som key account manager for Habitat avdelingen og […]

Les mer