2017: Dvalin

Prosjekt: Dvalin

Klient: Aibel

Varighet: 2017-2019

Disiplin: Stillas og tilkomstteknikk

Volum: MNOK 40 / 80 000 arbeidstimer