Travle dager på CCB

Denne høsten er hele tre store plattformer inne til ombygging, klassifisering og vedlikehold ved CCB-basen på Ågotnes. Et stort antall fagfolk fra StS er engasjert til arbeidene. Først ute var den Statoil-chartrede Saipem-plattformen «Scarabeo 5», som etter lang tids tjeneste i Nordsjøen gikk til kai på Ågotnes i sommer for omfattende vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider i […]

Les mer

2011: Utvikling av egne isolasjonsprodukter

StS gruppen lanserer merkenavnet ansaTekt som er et fellesnavn på samtlige prefabrikkerte isoleringsprodukter. ansaTekt- å bry seg om sikkerhet StS har valgt å la seg inspirere av norrønt der «ansa» betyr å bry seg og «tekt» betyr sikkerhet. Sammensatt gjenspeiler navnet ansaTekt vår filosofi for produktutvikling og tjenesteleveranse. Foruten produkter med brannisolerende egenskaper, omfatter ansaTekt- […]

Les mer

2011: StS satser på NDT – et strategisk viktig veivalg

I midten av april undertegnet Anko AS og StS Engineering en avtale om oppkjøp av Ankos NDT-virksomhet. StS gruppen har levert NDT-tjenester siden 2007. Nå overføres denne delen av virksomheten til StS engineering. Samtidig tilfører oppkjøpet av Ankos NDT-virksomhet lenge etterspurt tilleggskapasitet og spesialkompetanse.» Oppkjøpet markerer en langsiktig styrking av bedriftens NDT-satsing. Veien videre for […]

Les mer

Selvforsynte habitater på Oseberg

Et omfattende utskiftingsarbeid av transformatorer på Oseberg B utføres nå enda lettere og sikrere ved hjelp av et nyutviklet UPS-habitat fra StS gruppen. Arbeidene Aker Engineering & Technology startet i begynnelsen av august, innebærer at dører og deler av veggene til LER-rommet i plattformoverbygget må fjernes. Dette er i seg selv en omfattende oppgave, og […]

Les mer