Spennende utfordringer på Oseberg

Når det store lavtrykksprosjektet på Oseberg feltsenter i disse dager avsluttes, er planleggingen av videre oppgaver på olje- og gassanlegget i full gang. Og oppgavene blir mange, også i 2010: I første omgang vil vi forestå vanlig vedlikeholdsarbeid, blant annet med maling og vedlikehold av 16 000 kvadrat- meter overflate. I tillegg planlegges betydelige CUI-oppgaver, […]

Les mer

Recent Comments