Fokus på oppgaven: rigging

Riggerne Ketil Larsen (55) og Øivind Mikkelsen (56) har vært i StS siden tidlig på nittitallet. Tidligere jobbet karene på Bergen havn, de har vært ti år på Stord, revet plattformer og jobbet på de fleste installasjoner i norsk offshoresektor. Hele tiden som et team av to. Knoll og Tott? Hehe, ja det stemmer, det […]

Les mer

Ros fra DNV

«Bedriften har vokst og teller mer enn 700 personer i dag, og ingen avvik ble registrert ved revisjonen. Utfordringen er å fortsette det gode arbeidet bedriften gjør, Jan M sulen, DNVs revisjonsleder.» Hovedinntrykketav StS er, som jeg skriver i rapporten, særdeles godt. Særlig er jeg imponert over satsingen bedriften har på fag- opplæring på alle […]

Les mer

Recent Comments