Servicefolk «oljer» hjulene ved Aker Stord

Ved Aker Stord bygges verdens største og mest avanserte borerigger, beregnet for ekstreme klimamessige forhold. Stillasmontører, riggere, flaggmenn, klatrere og truckførere fra StS bidrar til effektiv logistikkhåndtering. «Flaggmenn og riggere er ytkesgrupper som har fått ny status de senere årene. Omfattende kursing av ansatte, i samsvar med nye sertifiseringskrav, har bidratt til å styrke etterspørselen […]

Les mer