2003: Første ISO-kontrakt blir inngått for alle Oseberg-plattformene

Scope/Arbeidsomfang: Vedlikehold & modifikasjonsoppdrag offshore med ansvar for stillas / tilkomstteknikk, rigging, isolasjon, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og engineering. StS gruppen har ytt et sterkt bidrag til gjennomføring av planlagte programmer på tross av stor andel av ikke planlagte aktiviteter. Planlegging og rettidig gjennomføring av kritiske aktiviteter innen ISO fagene og tilkomstteknikk ved revisjonsstanser har vært […]

Les mer