sts oseberg

2003: Første ISO-kontrakt blir inngått for alle Oseberg-plattformene

Scope/Arbeidsomfang:

Vedlikehold & modifikasjonsoppdrag offshore med ansvar for stillas / tilkomstteknikk, rigging, isolasjon, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse og engineering.

StS gruppen har ytt et sterkt bidrag til gjennomføring av planlagte programmer på tross av stor andel av ikke planlagte aktiviteter. Planlegging og rettidig gjennomføring av kritiske aktiviteter innen ISO fagene og tilkomstteknikk ved revisjonsstanser har vært en viktig del av vår leveranse. Våre arbeidsledere og operatører har høy kompetanse og lang praktisk erfaring, dette kombinert med god støtte fra en løsningsorientert landorganisasjon var klare bidrag til suksess.

I praksis har StS gruppen vært ansvarlig for planlegging og bemanning. StS gruppen var ansvarlig for koordinering og anskaffelse av underleveranser i våre oppdrag. Stor andel av korrektivt vedlikehold utført i tillegg til planlagte vedlikeholdsprogrammer.

Feedback/Result:

Høy andel av multidisiplint personell, rask respons og stor mobiliseringsevne har bidratt til gode resultater. Dette er utført med sterkt fokus på risikostyring i planleggingsfasen og fortløpende risikovurdering av eget arbeid / barriereforståelse.

Vårt bidrag viser at StS gruppen er løsningsorientert, fleksibel med stor mobiliseringsevne og multidisiplin bemanning, slik at varierte planlagte og ad-hoc aktiviteter lar seg gjennomføre på best mulig måte.

Relatert referanse: Aibel – Oseberg F/Sør/C/Njord/A&B/Sture

Relatert referanse: Aker Offshore – Brage/Troll A&B/Oseberg C& East/Grane

Relatert artikkel: Intervju med Randi Østerhus og Dennis Per Mortensen (03/08)

Relatert artikkel: Ros fra DNV (04/09)

Relatert artikkel: Ny generasjon habitater presentert (03-04/10)

Relatert artikkel: Selvforsynte habitater på Oseberg (03/11)