1994: Pioner på tilkomstteknikk (TT) og industriklatring

I 1994 ble fagkretsen utvidet til også å omfatte industriklatrere. Det var første skritt på veien til en multidisiplin virksomhet. Selskapet Nor Tek etableres. Formålet var å spesialisere personell til utførelse av arbeid med klatreteknikk. Konseptet var å gi fagpersonell som kunne utføre spesifikke oppgaver trening i tilkomstteknikk og derved spare kunder for dyr og […]

Les mer

Recent Comments