1994: Pioner på tilkomstteknikk (TT) og industriklatring

I 1994 ble fagkretsen utvidet til også å omfatte industriklatrere. Det var første skritt på veien til en multidisiplin virksomhet.

Selskapet Nor Tek etableres. Formålet var å spesialisere personell til utførelse av arbeid med klatreteknikk. Konseptet var å gi fagpersonell som kunne utføre spesifikke oppgaver trening i tilkomstteknikk og derved spare kunder for dyr og tidkrevende stillasmontering. I 2005 ble Nortek fusjonert inn i StS gruppen.

I 1996 inngås samarbeid mellom DNV og NOR TEK. Under Snorre TLP. revisjonsstans – mars 96 utførte DNV og NOR TEK NDT inspeksjon av flammetårn og supporter viere til flammetårn, for Saga.

Prosjektet ble betegnet som svært vellykket fra oppdragsgiver. NOR TEK og DNV benyttet hverandres kompetanse på henholdsvis Tilkomstteknikk fra NOR TEK og inspeksjon, som f. eks NDT ( non destruktiv testing ), visuell inspeksjon og klassing fra DNV.

I april 1996 utførte NOR TEK full Eddy Current og visuell inspeksjon under dekket på Ross Rig, i forbindelse med 5 år klassing av riggen. Oppdragsgiver var Transocean og CCB på Ågotnes.

Med NOR TEK NET systemet ble oppdragene utført på under halvparten av tiden som var estimert fra oppdragsgiver.

Nor Tek tok ut patent på NOR TEK NET og dette produktet ble brukt under hele riggen. I dag er NORTEKNET et registrert varemerke.

Recent Comments