1980-tallet: Stillaspioner

Overgang fra tunge stål- til lette aluminiumsstillas i 1983, karakteriseres som ett pionertiltak i bransjen.

Den største enkeltendringen fra syttitallet var at Stillasservice i 1980 fikk sin første langsiktige avtale om stillastjenester, på Statfjord A. I tillegg fikk vi store oppdrag fra Kværner Egersund med stillasarbeider på tre av gass- modulene til Valhall og hadde også et rigg- oppdrag for Kværner i Gøteborg. Vi hadde også mange mann på Kårstø i 1984 og senere på Mongstad-utbyggingen. Stord Verft var også en viktig kunde i forbindelse med Gullfaks og Oseberg, og etter hvert passerte vi 500 ansatte.

Odd Strand tok i 1981 Initiativ til og deltok i etablering av Stillasentreprenørenes forening (SEF). Han var også med i referansegruppen for stillasforskriftene i Arbeidstilsynet.

Odd Strands aktive medvirkning til opprettelsen av et offentlig fagopplæringstilbud for stillasmontører og til etableringen av Stillasentreprenørenes Forening, er to eksempler på en forutseende leder som har vært med på å fronte utviklingen i sin bransje.

Relatert artikkel: Tiåret som snudde Norge på hodet (02/12)