1980: CCB-samarbeidet starter

Vedlikeholdssenteret på CCB

Fra sin sentrale beliggenhet forsyner CCB både den norske og den britiske sokkelen med tjenester innen inspeksjon, reparasjon og vedlikehold.

Basen råder over et område på 650.000 m2 og har moderne kaianlegg på 800 m med vanndybder opptil 50 m. I tillegg har CCB over 45.000 m2 med lagerfasiliteter.

CCB kan ta imot skip på 200.000 dvt og alle typer offshore rigg.

StS gruppen har siden 1980 vært eneleverandør for spesielle tjenester på samtlige flyterigger som har hatt sine årvise verkstedsopphold på Coast Center Base fram til i dag. StS gruppen har ved disse oppdragene utført betydelige arbeider innenfor alle ISO-fagene.

I tillegg har StS gruppen gitt assistanse innen mekaniske fag og transport. Normalt utgjør StS gruppen sin andel av et riggopphold mellom 10.000 til 25.000 timer pr. landligge som vanligvis er 3- 5 uker.

Som det framgår av timeforbruket er et riggopphold meget hektisk med stor aktivitet for mange fag på et begrenset område. Det nærmeste å sammenligne med er en intensiv revisjonsstans.

Slike oppdrag har gjennom årene gitt StS uvurderlig erfaring som direkte har vært overførbar til det arbeidet som utføres offshore og på landanlegg.

  • Forståelse for viktigheten av samhandling med andre aktører
  • Identifisering av risiko og barriere forståelse
  • Verdien av god planlegging
  • Evnen til å organisere og mobilisere

Kunden melder : StS Gruppen har stor fleksibilitet og mobiliseringsevne.

Relatert artikkel: Et enestående samarbeid (StS-bladet 02/09)

Relatert artikkel: Nøkkelpersonell under årets logistikkoperasjon (StS-bladet 01/07)

Relatert artikkel: Travle dager på CCB

Relatert artikkel: Ny hektisk høst på CCB (03/12)

Relatert artikkel: Hektisk arbeidsår for CCB og StS (04/12)