sts kværner stord

1977: Samarbeidet med Aker Stord starter

StS gruppen har vært fast leverandør av stillas- og tilkomsttjenester, truckførere, kranførere og rigg og transport personell til alle plattformer og større konstruksjoner som er bygget på Stord verft siden 1977 og fram til i dag. I tillegg har vi vært en viktig og betydelig del av Akers bemanning ved utbyggingene på Melkøya og Aukra. Arbeidsledelse har vært en del av vår leveranse.

Variasjoner i oppdragstype og oppdragssteder har gitt StS gruppen administrasjon, prosjektledelse og utøvende operatører god erfaring som er overførbar til kommende oppgaver;

  • Arbeide i og med bemanningskrevende prosjekt
  • Personell logistikk / personellplanlegging / rekruttering
  • Erfaring med arbeid på petrokjemiske anlegg
  • HMS arbeid i store prosjekt
  • Viktigheten av etterrettelighet

SAMARBEID GJENNOM 40 ÅR

Fra StS-bladet 01/12 i forbindelse med 40-årsjubileet.

I nesten 40 år har det vært et tett samarbeidsforhold mellom Stord Verft og StS gruppen. Nå heter sunnhordlandsbedriften Kværner, men navneskiftet har ikke endret det faktum at storbedriften på Stord forblir en sentral partner.

Avdelingsleder for stillas i StS gruppen, Trond Vestby er på ett av sine stort sett ukentlige besøk hos storkunden. StS gruppen har en rammeavtale med Kværner på Stord, og enten StS har pågående jobber på Stord eller plan- legger anbud, er det viktig å holde kontakten.

Fjorårets storoppdrag på FPSO «Skarv» er forlengst avsluttet på det enorme industri- området, og denne forblåste februardagen er arbeid på stålunderstellet til Clair Ridge- plattformen og prefabrikasjon til koksanlegget på Mongstad blant aktivitetene for Kværners faste ansatte.

I tillegg forberedes byggingen av Eldfisk 2/7S. Oppdraget fra ConocoPhillips om å bygge dekk og broer på den nye plattformen har en verdi på 5,5 milliarder kroner og vil sikre grunnbemanningen på verftet i to-tre år fremover.

Dette blir en stor jobb også for StS. Kværner selv har kun et førtitalls stillas- byggere, og derfor får vi ofte oppdrag med stillasbygging, tilkomstteknikk, flagging og transport når verftet går for fullt, sier Trond Vestby.

Faste kontaktpersoner

Ressurskoordinator Kjersti Fjeldsbø har vært Vestbys faste kontaktperson helt siden Kristin-prosjektet i 2004. Bedriften har skiftet eiernavn fra Aker til Aker Kværner til Aker Solutions tilbake til Kværner igjen, men Kjersti Fjeldsbøs arbeidsoppgaver og samarbeids- partnere har stort sett vært de samme hele tiden: Ressurskoordinatoren har ansvaret for å få på plass både store og små avtaler for innleie av mannskapsressurser i Kværner på Stord.

Min jobb er å skaffe de ressursene som må til, rett person med rett kompetanse på rett sted til rett tid! Vanligvis jobber vi på EPC- kontrakter (Engineering, Procurement og Construction), der Kværner har fullt ansvar for alle deler av oppdraget. Da er det lettere å planlegge bemanningen enn når vi får inn prosjekter fra andre leverandører. Men uansett oppdragstype har StS gruppen vist seg å være en svært solid samarbeidspart som jobber åpent og ærlig, fastslår Kjersti Fjeldsbø.

Dere er avhengige av å leie ressurser?

Ja, når arbeidet går for fullt er innleieandelen stor. Vi har vel 1550 fast ansatte, men inni- mellom kan langt over 3000 personer jobbe her. Dermed er vi helt avhengige av et godt samarbeid med underleverandører, og det er heller ikke alltid vi kan få alle avtaler på plass skriftlig på lynrask tid når det er behov for folk. Da er det essensielt at vi kan stole på at leve- randørene ikke utnytter situasjonen. Kværner og StS respekterer hverandre, og det som blir sagt blir også fulgt opp.

Dette gjelder begge veier, skyter Trond Vestby inn. – Når vi leverer folk er det viktig å ha en fin dialog med oppdragsgiveren. Dessuten er det greit å ligge litt i forkant, vi vet jo av erfaring at selv om det ikke er bestilt arbeidskraft til et pågående prosjekt, kommer gjerne behovet på kort varsel.

Ja, det har hendt at jeg har vært på hytten i helgen og brått måtte ringe til Trond for å skaffe folk til dagen etter. Slike hastebestillinger bør jo unngås, men vi får likevel hjelp, sier Kjersti Fjeldsbø.

Lokalkjente arbeidsledere

Ressurskoordinatoren trekker også frem at StS gruppen har arbeidsledere og utførende ansatte som kjenner Stord-bedriften godt og som dermed kan starte jobben uten videre:

StS gruppens største styrke i samarbeidet med bedriften er kanskje denne inngående lokalkunnskapen, sier hun.

Dette kan Per Kåre Vasslid bekrefte. Fra et lite kontor med innsyn til den store verkstedhallen følger den erfarne verftsmannen nøye med både store og små aktiviteter på verftsområdet. Det er Vasslid som treffer de utførende folkene, det er han som samarbeider med de innleide firmaenes personell.

Jeg har jobbet på verftet i snart 30 år, både som stillasbygger og senere på arbeidsleder- nivå, og jeg kan med hånden på hjertet si at det er lett å få StS-folkene med på jobben. Og siden vi har jobbet så mye sammen tidligere, kjenner StS-karene vår lokale bedriftskultur og forholdene her på Stord.

Resultatet er ifølge Vasslid at StS-folkene gjerne blir som helt vanlige kolleger, som om alle skulle være ansatt i samme firma.

Men dette gjelder også andre forhold ved hvordan arbeidsoppgaven løses: Ta for eksempel en ting som HMS. Der har vi heldigvis samme bedriftskultur: Uhell skal unngås og ulykker må aldri skje, understreker Per Kåre Vasslid.

Nå starter snart nye, store oppdrag der også StS er tungt inne. Har dere en hilsen til jubilanten?

Ja – naturligvis! Gratulerer så mye med dagen, sier både Per Kåre Vasslid og Kjersti Fjeldsbø.

Relatert artikkel: Servicefolk «oljer» hjulene ved Aker Stord