StS gruppen har utført rigge-oppdrag i mer enn 20 år. Ved siden av lang erfaring innen faget har de fleste av bedriftens riggere også formalkompetanse i en annen fagdisiplin, for eksempel som stillasbygger, tilkomstteknikker eller kranfører.

Bedriftens fagpersonell innen rigging har lang erfaring og den faglige tyngden til å ta seg av de mest krevende oppdrag.

Konstant fokus på oppgaven

 • Horisontale flytteoperasjoner
 • Løfteoperasjoner
 • Sikring
 • Flagging
 • Truckkjøring
 • Inspeksjon og kvalitetsoppfølging
 • Arbeidsledelse
 • Planlegging og prosjektgjennomføring
 • Multidisiplin personell
 • Høy andel av sertifisert personell
 • Offshoresertifisert personell

StS gruppen er sertifisert som sakkyndig virksomhet iht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr bes.nr. 555, (§58) og Samordningsrådets tilleggskritterier for sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.

Main Menu