Regelmessig inspeksjon og tilstandkontroll er grunnlaget for kvalitetssikring og vedlikeholdsstyring.

StS engineering tilbyr tilstandanalyse og inspeksjon av sveise-, overflate- og isolasjonsarbeid, utført av spesialister med fagerfaring og formell kompetanse, som eksempelvis FROSIO og NDT-sertifikater.

Kombinasjon med tilkomstteknikk

For å takle vanskelig adkomst er de flere av StS egineering sine inspektører også utdannet innen tilkomstteknikk.

Kombinasjon med overtrykkshabitat

Spesielt for inspeksjon i sammenheng med sammenføyning, for eksempel ved sveising, skaper et overtrykkshabitat sikre og gode arbeidsforhold både for utførelse av varmtarbeid og for inspeksjon.

Periodisk kvalitetssikring

 • Isolasjonsinspeksjon    
 • Overflateinspeksjon (FROSIO)
 • Sveiseinspeksjon (Sveis inspektør)
 • Visuell kontroll (VT)
 • Magnetpulver prøving (MT)
 • Penetrant prøving (PT)
 • Virvelstrøm prøving (ET)
 • Radiografi prøvning (RT)
 • Ultralyd prøving (UT)
 • Positiv Material Identifikasjon (PMI)
 • Hardhetsmåling (HT)
 • Lekkasje prøving (LT)
Main Menu