StS gruppen har mye å by på for lærlinger.
Bedriften er en anerkjent læringebedrift i ISO-fagene, dvs. isolering, overflatebehandling og stillas.

laerlingesamling_2009_005
 
Solid utdanning
Først og fremst får du en meget grundig opplæring med varierte arbeidsoppgaver. Siden bedriften har mange forskjellige prosjekter får du med deg hele bredden i yrket ditt.

Offshore-sertifikat
Har du fylt 18 år, hører offshore-sertifkatet med til utdanningen i StS gruppen.

Gode vilkår
Som lærling i StS gruppen kan du være trygg på at din helse og sikkerhet har høyeste prioritet. Du får også gode arbeidsvilkår. Jobber du på prosjekt, har du samme turnus-ordninger som alle andre og får et lønnspålegg.

Tilleggskvalifikasjoner
StS gruppen har et meget omfattende kursprogram som du allerede som lærling kan dra nytte av. Ønsker du for eksempel å

Godt arbeidsmiljø
StS gruppen legger vekt på arbeidstrivsel og et arbeidsmiljø der man tar vare på hverandre.
Bedriftenhar også gode velferdsordninger og arrangsjerer mange fritidsaktiviteter.

Gode utviklingsmuligheter
I StS gruppen har du mange muligheter til å utvikle deg videre. Bedriften tilrettegger for en rekke spesialiseringer.
På initiativ av bedriften finnes det nå også mulighet til å fortsette yrkeskarrieren med et høyskolestudium som tilbyr målrettet fordypning innen ISO-fagene.

Main Menu