StS læring har blitt opprettet som egen enhet i bedriften for å holde konstant høy fokus på styring av lærings- og utviklingsprosessen.

Kursvirksomhet

Alle kurs StS gruppen gjennomfører står i direkte sammenheng med bedriftens kjernevirksomhet og bygger på regelverket for fagopplæring, egen fagekspertise og kunnskapsformidling rettet mot praktiske utfordringer i en krevende hverdag.
Kursene tilbys egne ansatte, men også eksterne kunder og privatpersoner. Hvis ønsket, tilrettelegger StS læring egne kurspakker og skreddersyr opplæringsprogrammer etter kundens spesifikasjoner.

Praksisrelevant stimulanse

  • Variert kurstilbud
  • Tilrettelagt for interne og eksterne kunder
  • Praktisk tilnærming
  • Instruktører fra egne rekker
  • Egne kurslokaler i Bergen og Arendal

ISO Fagteknikerstudium

StS læring var også initiativtaker og bidragsyter til fagteknikerstudium ”Maskinteknikk med ISO-fag” som ble opprettet ved Bergens Tekniske Fagskole (BTF). Her går første kull ut våren 2012. 
ISO-fagene får med dette endelig et formalisert utdanningstilbud på høyere nivå.

For mer informasjon om kurstilbudet se kursprogam i menyen til venstre.

Main Menu