I et overtrykkshabitat benyttes overtrykket som en barriere mot inntrenging av potensielt eksplosjonsfarlige stoffer og gasser. Slik kan varmtarbeid som for eksempel sveising utføres på steder det ellers ikke hadde vært trygt nok.

Mer enn 10 års erfaring

Allerede i 1997 utviklet StS gruppen det mobile og fleksible habitat-systemet som i dag benyttes som standard-oppsett i bransjen. Et standard-habitat har en størrelse på 2m x 2m x 2m og har innlagt 2 tettende rørgjennomføringer for rør opptil 42” eller flere rør med mindre diametre. Mens denne størrelsen vanligvis dekker plassbehovet, kan systemet bygges i ubegrenset størrelse. StS gruppen har designet og bygget habitat-løsninger på opptil 350m3.

Automatisk nedstengningssystem

StS gruppen har videreutviklet sitt habitat-system kontinuerlig. Dagens patenterte habitat-løsning er utstyrt med et avansert nedstengningssystem som konstant måler trykk, gasskonsentrasjon og temperatur på innsiden, og i relevante posisjoner på utsiden av habitatet. Ved deteksjon av endringer i miljøet eliminerer nedstengningssentralen automatisk alle potensielle tennkilder.

Systemet tilfredsstiller alle sikkerhetskrav på norsk sokkel.

Patentert sikkerhet

  • Utføring av varmtarbeid under drift
  • Ubegrenset størrelse
  • Fleksibel design
  • Automatisk nedstengningssystem
  • Patentert løsning
  • Kontinuerlig videreutvikling

 

Egen webside

For mer informasjon om StS gruppens habitatløsninger besøk www.stsadvancedhabitat.com
(Tilgjengelig kun på engelsk - andre språk gjennom google oversetter funsjonalitet)

Main Menu