StS gruppens nisjekompetanse innenfor sine spesialfelt og fokus på detaljer allerede i planleggingsfasen bidrar til utvikling av integrerte løsninger og økt effektivitet.

Detaljkunnskap

StS gruppens ingeniører er opptatt av å velge de rette løsningene allerede på tegnebrettet, og å sørge for at praktiske forhold som adkomst, plassbehov og klimatiske betingelser er tatt hensyn til. Dessuten sikrer deres detaljkunnskap om spesifikasjoner og prosedyrer at alle gjeldende krav er ivaretatt.

Engineeringsavdelingen ivaretar også funksjoner som faglig støtte,  kundeveiledning, planlegging, teknologiutvikling, beregninger, teknisk tegning og kvalitetskontroll.

Integrerte løsninger

  • Studier og analyser
  • Planlegging
  • Engineering og design
  • Spesifikasjoner og prosedyrer
  • Inspeksjon og kvalitetsoppfølging
  • Dokumentasjon
  • Prosjektstyring
Main Menu