StS gruppen har definert fire verdier som skal danne grunnlaget for hvordan menneskene i bedriften omgås med hverandre og med sine kunder og samarbeidspartnere.

Etterrettelig

«Vi er til å stole på. Vi holder avtaler og leverer hver dag.»

Inkluderende

«Vi viser omtanke for hverandre, vi samarbeider og kommuniserer på en konstruktiv måte.»

Innovativ

«Vi er nyskapende, vi utfordrer oss selv til å fornye og forbedre oss.»

Inspirerende

«Vi viser engasjement, vi oppmuntrer hverandre og motiveres av utfordringer.»

Main Menu