Med nærmest 40 år fartstid er StS gruppen den mest tradisjonsrike bedriften i sin bransje i Norge.

Bedriften ble grunnlagt i 1972 og er i dag en ledende aktør innen ISO fagene. Selskapet er stolt av å ha bevart sin konkurransedyktighet og enenart som gründerbedrift også i tider preget av store konsolideringsprosesser.

 

as_stillas_service.jpg

AS Stillas Service

1972:
Selskapet AS Stillas Service ble stiftet av gründerne Odd Strand, Bjørn Paulsen og Ole Paulsen. Tjenestespekteret omfatter stillas, tildekking, rigging og transport.

1973:
Selskapet fikk sitt første oljerelaterte oppdrag på Deep Sea Driller ved Laksevåg verft.
Siden fulgte store oppdrag på Mongstad, Verdal, CCB, Rafnes og Stord utover i 70 årene.

1977:
AS Stillas Service utførte sitt første oppdrag offshore på Statfjord A. Deretter var det Ekofisk og siden har selskapet fått erfaring og anerkjennelse for arbeid utført på de fleste oljeinstallasjoner og verft i landet.

stillasservice_as.jpg

StillasService AS

1982:
Selskapsnavnet endret til StillasService AS

1993:
Tilkomstteknikk ble et nytt satsingsområde.

1994:
Industriklatring ble en del av fagkretsen
Stiftelse av selskapet NOR TEK

1995:
Patent på NOR TEK nett

1997:
Selskapet utvikler verdens første mobile, gjenbrukbare habitat system

2002:
Tjenestespekteret utvides med overflatebehandling og isolering etter kjøp av Teknisk Isolering og KSK Korrosjon i Arendal. NOR TEK fusjonerer med Stillasservice.
Navn skiftes til StS Stillasservice og datterselskapet StS Fagstillas i Arendal etableres

sts_stillasservice.jpg

StS Stillasservice AS

2003:
StS Stillasservice blir totalleverandør innen ISO - fagene på alle Oseberg plattformene.

2004:
Stifter StS Isolering

2006:
Fusjon StS Stillasservice AS - StS Isolering - StS Overflateteknikk

2007:
Endrer navn til StS gruppen AS

logo sts gruppen.jpg

StS gruppen AS

2007:
Tjenestespekteret utvides med NDT (Non Destructive Testing)
I Storbritannia opprettes datterselskapet StS Resources & Technology Ltd

Main Menu