Ny kontrakt sikrer arbeidsplasser

Aibel tildelte nylig StS gruppen kontrakt på Dvalin-prosjektet.

StS gruppen har signert en ny kontrakt med Aibel, denne gang på stillastjenester til Dvalin-prosjektet. Aibel skal levere to moduler til Statoils Heidrun-plattform som sub-sea-feltet Dvalin skal kobles opp mot. Arbeidene starter i august 2017 i Haugesund og vil pågå frem til levering våren 2019.

Vi er svært glade for tildelingen. Kontrakten sikrer sysselsettingen vår ved Aibel Haugesund. Kontraktstildelingen er et resultat av gode leveranser fra alle våre dyktige medarbeidere i Haugesund og de organisatoriske tilpasninger StS har foretatt for å kunne tilby konkurransedyktige priser, forteller administrerende direktør i StS gruppen Ingrid Solheim.

Kontrakten har en estimert verdi på rundt 40 millioner kroner og StS gruppen regner med å bruke mer enn 80 000 arbeidstimer innen stillasdisiplinen. Kontrakten fører til større jobbsikkerhet for ansatte i StS gruppen.

Det er viktig for oss å vinne en ny stor kontrakt. Kontraktstildelingen er ekstra verdifull i et fortsatt utfordrende marked, sier Solheim videre.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Aibel.

Følg linken for å lese oppslag i hauganytt;

https://hnytt.no/2017/07/06/sts-gruppen-fikk-dvalin-kontrakt/

Main Menu