Ved alvorlig skade eller ulykke, tilkall øyeblikkelig hjelp.

Snakk rolig og gi opplysninger i følgende rekkefølge:

1. Adresse og kommune    
2. Ditt navn og nummer du ringer fra
3. Forklar situasjonen

 

Nødnumre


Ambulanse
113
Brannvesen
110
Politi
112
Arbeidstilsyn
+47 81 54 82 22
StS gruppen - HMS beredskap
+47 55 20 80 00

 

Varsling

All varsling av alvorlige ulykker og hendelser skal varsles på: 55208000 - HMS beredskap.

Følgende roller er underlagt beredskap:
HMS leder - Driftsleder - Personalleder

 

Gjennomføring

Når en ulykke inntreffer skal følgende tiltak gjennomføres;

 • Ta hånd om den eller de som er skadet
 • Tilkalle nødvendig assistanse, ambulanse, lege, brann og evt. politi
 • Forhindre at flere blir skadet
 • Sperre av området for uvedkommende og hindre at noe flyttes på før undersøkelse/granskning av ulykkesstedet er avsluttet
 • Dersom det er en alvorlig ulykke eller store materielle skader, skal det straks varsles ihht stedlig etablert beredskapsplan.

 

Ansvar

Ansvar for HMS er tillagt linjeledelsen. HMS leder bistår ledelsen.


Alle
skal, når hendelse/ulykke inntreffer;

 • Yte om nødvendig førstehjelp
 • Vurdere skadeomfang
 • Tilkalle nødvendig hjelp og assistanse i henhold til arbeidsstedets beredskapsplan
 • Sikre ulykkesstedet
 • Ivareta personell som har vært involvert i eller vitne til ulykken
 • Varsle linjeder/HMS beredskap om skade, omfang og om eventuell assistanse

Linjeleder
skal omgående varsle

 • Arbeidstilsyn / Politi, dersom ulykken er alvorlig.
 • HMS-beredskap

om ulykken, skadeomfang og umiddelbare tiltak.
Videres skal han bistå i det videre arbeid på ulykkesstedet, være selskapets representant overfor politi og Arbeidstilsyn.

Verneombud
skal bistå linjeleder på ulykkestedet. Videre skal han påse at området blir sikret samt ta hånd om personell som har vært involvert i eller vært vitne til ulykken.

Personalleder
er ansvarlig for at alle personalopplysninger er oppdatert og tilgjengelige og skal være bindeledd mellom skadedes familie og selskapet. Personalleder skal ha kontakt med skadet personell ved innleggelse på sykehus, samt følge opp personellets helbred etter hjemkomst.

HMS leder
HMS leder skal bistå linjeleder i arbeidet med rapportering, samt informere forsikringsselskap ved skade på person eller materiell.
HMS leder er ansvarlig for at det om nødvendig gjennomføres granskning av forholdet og at det utarbeides nødvendige forbedringstiltak som hindrer gjentagelse.

Hovedverneombud
Hovedverneombud skal bistå Verneombud i utførelse av lokale plikter på ulykkesstedet og delta i gjennomføring av tiltak som hindrer gjentagelse.

 

Ved alvorlig skade eller ulykke, tilkall øyeblikkelig hjelp.

Snakk rolig og gi opplysninger i følgende rekkefølge:

1. Adresse og kommune    
2. Ditt navn og nummer du ringer fra
3. Forklar situasjonen

 
Nødnumre

Ambulanse
113
Brannvesen
110
Politi
112
Arbeidstilsyn
81 54 82 22
StS gruppen - HMS beredskap
55 20 80 00

 

Varsling

All varsling av alvorlige ulykker og hendelser skal varsles på: 55208000 - HMS beredskap.

Følgende roller er underlagt beredskap:
HMS leder - Driftsleder - Personalleder

 

Gjennomføring

Når en ulykke inntreffer skal følgende tiltak gjennomføres;

 • Ta hånd om den eller de som er skadet
 • Tilkalle nødvendig assistanse, ambulanse, lege, brann og evt. politi
 • Forhindre at flere blir skadet
 • Sperre av området for uvedkommende og hindre at noe flyttes på før undersøkelse/granskning av ulykkesstedet er avsluttet
 • Dersom det er en alvorlig ulykke eller store materielle skader, skal det straks varsles ihht stedlig etablert beredskapsplan.


Ansvar

Ansvar for HMS er tillagt linjeledelsen. HMS leder bistår ledelsen.


Alle
skal, når hendelse/ulykke inntreffer;

 • Yte om nødvendig førstehjelp
 • Vurdere skadeomfang
 • Tilkalle nødvendig hjelp og assistanse i henhold til arbeidsstedets beredskapsplan
 • Sikre ulykkesstedet
 • Ivareta personell som har vært involvert i eller vitne til ulykken
 • Varsle linjeder/HMS beredskap om skade, omfang og om eventuell assistanse


Linjeleder
skal omgående varsle

 • Arbeidstilsyn / Politi, dersom ulykken er alvorlig.
 • HMS-beredskap
om ulykken, skadeomfang og umiddelbare tiltak.
Videres skal han bistå i det videre arbeid på ulykkesstedet, være selskapets representant overfor politi og Arbeidstilsyn.


Verneombud
skal bistå linjeleder på ulykkestedet. Videre skal han påse at området blir sikret samt ta hånd om personell som har vært involvert i eller vært vitne til ulykken.


Personalleder
er ansvarlig for at alle personalopplysninger er oppdatert og tilgjengelige og skal være bindeledd mellom skadedes familie og selskapet. Personalleder skal ha kontakt med skadet personell ved innleggelse på sykehus, samt følge opp personellets helbred etter hjemkomst.

HMS leder
HMS leder skal bistå linjeleder i arbeidet med rapportering, samt informere forsikringsselskap ved skade på person eller materiell.
HMS leder er ansvarlig for at det om nødvendig gjennomføres granskning av forholdet og at det utarbeides nødvendige forbedringstiltak som hindrer gjentagelse.

Hovedverneombud
Hovedverneombud skal bistå Verneombud i utførelse av lokale plikter på ulykkesstedet og delta i gjennomføring av tiltak som hindrer gjentagelse.

 

Main Menu