Her er noen av kursene som StS tilbyr:

Tilkomstteknikk - alle nivå

Fallsikring

 • Fallsikring
 • Fallsikring avansert
 • Fallsikring m/redning

Stillas

Rigging 

NDT grunnkurs (Nivå 1)

Isolering / kapsling

 • Visuell kontroll (VT)
 • Penetrant Prøving (PT)
 • Magnetpulver prøving (MT)
 • Virvelstrøm prøving (ET)
 • Ultralyd prøving (UT)
 • Radiografi prøving (RT)
 • NDT oversiktskurs
 • Brannisolering
 • Subsea isolering
 • Isolasjon - kapsling

Overflatebehandling

Andre kurs

 • UHP
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Habitat
 • ISO-tegningslesing
Main Menu