Top_Tekst_Frontside


StS gruppen er en av Norges største entreprenører innen ISO-fagene og tilbyr et omfattende spekter av tjenester relatert til vedlikehold og modifikasjon.

Selskapet betjener også nybygg- og utbyggingsprosjekter.
Langsiktige kundeforhold til flere av de sentrale aktørene i norsk industri siden oppstarten i 1972 har sikret StS gruppen sin posisjon som en ledende leverandør i markedet.

Bedriften leverer fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger, fra design og planlegging, til prosjektledelse, utførende arbeid og avsluttende inspeksjon.
Bedriften har også utviklet  egne produktserier innen brann-, termisk og akustisk isolering.

StS gruppens produksjonsfilosofi bygger på erfaring, fleksibilitet og nytenking, kombinert med grundig K-HMS-arbeid.

I mange år har bedriften hatt fokus på formalkompetanse og multidisplin. I dag har bedriften en fagarbeiderandel langt over bransjegjennomsnittet, og mer enn 50% av operatørene kan skilte med tverrfaglig arbeidserfaring.
StS gruppen har svært lojale ansatte som verdsetter de gode utviklingsmulighetene og den langsiktig karriereplanleggingen i bedriften. Selskapet oppmuntrer flest mulig til å utvide og styrke sin kompetanse ytterligere, også utenfor sine primære ansvarsområder. StS Læring, bedriftens opplærings- og kompetansesenter, utvikler stadig flere kurs for å dekke behovet for ny kompetanse.

StS gruppens diversifiserings- og spesialiseringsstrategi har gjort bedriften kjent også utenfor landegrensene. Spesielt bedriftens unike kompetanse innen overtrykkshabitat er etterspurt verden rundt. StS gruppens datterselskap StS engineering (Norge) og StS resources & technology (Storbritannia) bidrar til både den geografiske ekspansjonen og til ytterligere diversifisering og spesialisering.
StS resources & technology har allerede opparbeidet seg en betydelig, internasjonal kundeportefolje.

Main Menu